«Rot» Stewart va guanyar per golejada un concurs de clònics d'en Rod Stewart a Bellmunt d'Urgell. En Rot, a més de considerar-se encara més sexy que en Rod, és un crític implacable de l'ocupació espanyola i francesa del nostre país, i emet les seves opinions en diversos mitjans radiofònics, tant «mainstream» com alternatius, de les terres de Ponent.
Com l'original és un declarat enemic d'en Cat, l'heroi anticolonial va trobar graciós fer-se amic del seu clònic (coses d'en Cat!), però va resultar una bona tria: en Rot és un comentarista agut i valent, un animador de socarel i un tipus que sempre està de bon humor i planteja alternatives optimistes en els moments més baixos.
 Canta i toca força bé, però per desgràcia dels seu veïnat, prefereix «The Ramones» al Rod Stewart de debó.És ben igualet que l'original!!